Po ideji Mirjane Bobić Mojsilović

Rodoljub Drašković i „Vinarija Drašković“ iz Vršca raspisuju

K O N K U R S

za najlepšu pesmu o ljubavi i vinu

Po izboru stručnog žirija najlepše pesme biće objavljene u zbirci pesama u izdanju „Vinarije Drašković“, a autori tri najlepše pesme nagrađeni. Zbirka pesama će biti objavljena i promovisana povodom manifestacije „Dani berbe grožđa“ u Vršcu 2021. godine.

Propozicije:

Pravo učešća imaju svi punoletni građani koji pišu na srpskom jeziku.

Svaki autor može učestvovati na konkursu sa najviše dve svoje pesme.

Pesme se dostavljaju elektronskom poštom u Word dokumentu na e-mail: konkurs.poezija@vinarijadraskovic.com

Podaci koje je potrebno dostaviti uz pesme su:

  • Ime i prezime autora
  • Adresa
  • E-mail adresa
  • Br. telefona

Trajanje konkursa: 23.02 – 30.04.2021. godine