O fabrici

Kompanija „Takovo“  je pravni sledbenik PIK „Takovo“ d.p. koji je osnovan 1959. godine. U dugoj tradiciji postojanja, od osnivanja do danas, menjan je oblik organizacije. „Takovo” je nastalo od nekadašnje fabrike bombona osnovane 1922.godine koja posluje do 1941. , kada je stala zbog bombardovanja grada. Nakon rata nastavlja proizvodnju kao državna firma, a od  1959.g. posluje pod imenom „TAKOVO”.  Od 1962. godine, posluje kao Kombinat sa prosirenim delatnostima. Prekretnica u poslovnoj orijentaciji ,,Takova’’ je 1962. godina kada je odlučeno da se ,,Takovo’’ razvija u oblasti industrijske proizvodnje hrane, a ne u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dominantan položaj na tržištu u oblasti konditorskih proizvoda ,, Takovo’’ ostvarilo je 1972. godine kupovinom licence i opreme za proizvodnju tečnog kakao namaza, pod brendom eurokrem, što u ovoj kategoriji proizvoda  i danas drži dominaciju  u tržišnom učešću, kako u Srbiji , tako i u zemljama okruženja. Izvozi se na razna svetska tržišta  Evrope, Amerike , Kanade i Australije. ,,Takovo ‘’je zapošljavao najveći broj radnika takovskog kraja u tadašnje vreme  niske obrazovne strukture,  tako da je 1990. godine najveći broj radnika bio 4200. Tehnološkim razvojem , automatizacijom i modernizacijom opreme  sveo se na 3600, pre privatizacije.

Privatizacija „Takova“

Dugogodišnje iskustvo, širok asortiman proizvoda, popularnost robnih marki, bili su dovoljno privlačni da 2004.g. ,,Takovo’’ na tenderskoj privatizaciji kupi „SWISSLION” o.o. Novi Sad  i od tada postaje deo poslovnog sistema Swisslion Takovo. Glavnu renesansu tehnološke modernizacije, organizacije kao i asortimana proizvoda koji su tržišno atraktivni i konjukturni, postigao se nakon privatizacije u šta je uloženo 128 .000.000,00 EUR –a, što je rezultiralo većim obimom proizvodnje  sa 1150 zaposlenih, a time je postignuta tržišna konkurentnost i dominantnost u ovoj oblasti privredne delatnosti. Od nekadašnjeg ,, Takova’’, tokom 2004. godine, restruktuiranjem, nastalo je više povezanih privrednih Društava (Kompanija ,, Takovo’’ a.d, ,,Eurolion ‘’ d.o.o., sada ogranak ,, Swisslion’’ d.o.o. Beograd , ,, Takovija ‘’ d.o.o. i dr ). Svoj proizvodni program Kompanija ,, Takovo“ bazira na sopstvenom znanju, ali i implementaciji novih tehnologija, razvojem i usavršavanjem kadrova i sirovinskoj bazi sa domaćeg tržišta , što je dovelo do velikog tržišnog učešća kao i širenja na nova tržišta.

Kvalitet

Kvalitet je prilagođen posebnim grupama potrošača definisan SL-tehnologijom i implementacijom  HACCP standarda. Kompanija poseduje sopstvene laboratorije. Strucnost i iskustvo zaposlenih laboratorije, garant je visokog stepena kontrole korišćenih sirovina, proizvodnih procesa i gotovih proizvoda. Najbolji pokazatelj kvaliteta proizvodnog programa je dugogodišnje poverenje i zadovoljstvo kupaca.

Proizvodni program

 • ALKOHOLNA PIĆA – VOĆNE RAKIJE
 • ALKOHOLNA PIĆA – ŽESTOKA
 • TAKOVO VOĆNI SOKOVI  100%
 • TAKOVO VOĆNI NEKTARI
 • TAKOVO MARMELADE, DŽEMOVI I VOĆNE PREPARACIJE
 • TAKOVO SUPE I KONCENTRATI
 • TAKOVO ZAČINI
 • TAKOVO TESTENINE
 • TAKOVO GOTOVA JELA
 • TAKOVO GOTOVA JELA PREMIUM (POLIPROPILEN)
 • TAKOVO PAŠTETE I MESNI NARESCI
 • TAKOVO MESNI NAREZAK
 • PROGRAM FLIPSA
 • PROGRAM ČIPSA
 • PROGRAM SPECIJALNIH RAKIJA
 • PROGRAM DEČJE HRANE

Broj i starosna struktura zaposlenih

Čine ih timovi visoko obrazovanih stručnjaka i kvalifikovanih radnika u oblasti upravljanja i rukovodjenja, kao i proizvodnih procesa. Organizacija i poslovanje Kompanije ,,Takovo”  stavljeno je u funkciju racionalizacije radnih mesta. Starosna struktura zaposlenih nije najpovoljnija u ovom trenutku, ali se intezivno radi na prijemu mladjih kadrova, sve u cilju poboljšanja kadrovske i kvalifikacione strukture. Jedan od ključnih uslova za formiranje efikasne i funkcionalne organizacije rada, a u cilju ostvarivanja planirane proizvodnje, prodaje i realizacije, uz stalnu kontrolu utvrđenih postupaka, koji obezbeđuju kvalitetne proizvode, jeste sistematska briga i organizacija trajnog usavršavanja zaposlenih. Osim kvalitetne selekcije prilikom zapošljavanja, kvalitet ljudskih resursa najviše zavisi od dodatnog obrazovanja i kontinuiranog obučavanja zaposlenih, pomoću kojeg se omogućava sticanje novih znanja i veština, te doprinosi podizanju nivoa njihove profesionalne osposobljenosti.

Procena tržišnog učešća društva i glavnih konkurenata

Program Kompanije ,,Takovo” sa svojim asortimanom, sopstvenim destilerijama, primarnoj preradi voća, decenijama obezbeđuje položaj na vrhu u okviru grane. Problemi sa kojim se suočava, gotovo su identični kao i kod svih konkurenata. Procenat učešća na ukupnom tržištu zavisi od stope dobitka koja se postiže prodajnim aktivnostima. ,,Takovo” je zadovoljno svojim tržišnim učešćem, a svakako može povećati taj procenat, ali se držimo isplativih učešća. Svakako da nećemo ulaziti u tržišnu borbu za postizanje pojedinačne liderske pozicije, ako nam prozvodni program omogućava da sačinimo mix koji obezbeđuje maksimalne prihode. Svi konkurenti su u pojedinačnim kategorijama: sokovi, alkohol, supe, začini i testenine, gotova jela, a ,,Takovo” poseduje sve te kategorije, sa solidnom pozicijom u pojedinačnoj konkurenciji, a u ukupnoj je svakako lider, nema konkurenciju, jer ne postoji kompanija slične strukture.

Dominantni faktori koji utiču na tržište

 • Izrazito konkurentno tržište, sa velikim brojem učesnika na tržištu, od izrazito dominanantnih, do marginalnih, kako domaćih, tako i stranih ponuđača,
 • Nepovoljan položaj poljoprivrednih proizvođača, loša rodnost godine, izvoz poljoprivrednih proizvoda, bez prethodne prerade,
 • Nekontrolisan uvoz roba iz srodnih programa,
 • Spora naplata potraživanja, kriza likvidnosti u sektoru trgovine,
 • Opšti rast cena u sektoru inputa, pad standarda stanovništva, sporiji obrt roba,
 • Nestabilan kurs valute,
 • Nepostojanje primamljivih kredita za sezonske nabavke voća,
 • Skupa i spora adminstracija (takse, carine, prelevmani, visoki porezi na zarade)

Projekcija razvoja tržišta

 • Orijentacija na zdrav i kvalitetan proizvod (specifične ciljne grupe potrošača),
 • Ulaganja u očuvanje postojećeg brenda,
 • Proizvodnja za privredna društva u okviru poslovnog sitema “SWISSLION-TAKOVO”,
 • Marketing akcije za uvođenje novog proizvodnog programa gotovih jela (prepoznatljivost, svesnost o proizvodu, ponovljene kupovine, upoznavanje sa diferencijalnim prednostima proizvoda, penetracione cene, promocije, reklame, razvoj distributivne mreže, otvaranje sopstvenih maloprodajnih i veleprodajnih objekata u okviru sistema).

Organizacija prodaje na domaćem tržištu

Kompanija „Takovo“  svoje proizvode plasira na domaćem tržištu preko sledećih kupaca:

„RDT SWISSLION“ d.o.o Novi Sad, sa trgovačkom delatnošću, a organizovano u  okviru Poslovnog sistema „Swisslion – Takovo“. Delatnost kojom se bavi je definisana kroz sledeće oblike prodaje:

 • Veleprodaja koja podrazumeva snabdevanje malih i srednjih kupaca.
 • Maloprodaja koja podrazumeva plasman robe putem specijalizovane maloprodajne mreže objekata tipa Slatke kuće, SL Marketi i Cash&Carry objekata. Kompletna prodaja se odvija preko tri sledeća distributivna centra:   DC Novi Sad, DC Beograd, DC Gornji Milanovac

KA kupci : .,,Idea“ d.o. Beograd, Mercator ‘ S d.o.o., Novi Sad, Delhaize Serbia d.o.o. Beograd, Metro c&c d.o.o. Beograd, Unevierxport d.o.o. Novi Sad, Dis d.o.o. Krnjevo

Odnos prodaje na domaćem i ino tržištu:

 • domaće je 64%
 • ino tržište 36%

Organizacija prodaje na ino tržištu

Izvoz Kompanije „Takovo“ je usmeren prvenstveno na zemlje CEFTA koje u ukupnom izvozu učestvuju sa 95%. Pored gore navedenih evropskih tržišta, proizvodi se izvoze i u Švajcarsku (firma „Biorevolution“ Kloten i Kreis, Lomas  (Slovenija), Globus (Francuska) , Dimpeh (Švedska). Na tržištu Sjedinjenih Američkih Država  imamo 4 uvoznika:  AB Company Lincolnwood; Grand Prix  New York;  Božić’s Imports Chicago;  Krinos Foods New York. Takodje, značajno je pomenuti i tržište Australije gde imamo tri uvoznika: Golubs Grocery Prestons, Centro Trade PTY Dandenong;  Ras Trade Dandenong.

Politika bezbednosti proizvoda i Sertifikati sistema bezbednosti hrane

Preuzmite PDF