Swisslion-Takovo

Moja je juvitana

Ugovor o pripajanju

Nacrt ugovora o pripajanju privrednog društva LC Swisslion Logistic Centar privrednom društvu Swisslion Group.

dalje…

swisslion-miniminii-liga

Swisslion partner projekta pod nazivom MINIMINI liga

Swisslion je podržao projekat pod nazivom MINIMINI liga koji je pod pokroviteljstvom Gradskog sekretarijata za sport i omladinu pokrenuo Sportski savez Beograda. dalje…

Novogodišnji paketići za najmlađe!

Praznici i vreme darovanja su sve bliži, kao i svake godine pripremili smo za Vas najbolje i najslađe poklone koji će, verujemo, najviše obradovati najmlađe. dalje…

Obaveštenje potrošačima

Banat 1894 d.o.o. kao odgovorni proizvođač sa evropskim pristupom proizvodnji i brizi o krajnjem potrošaču, izdaje obaveštenje da je iz prodaje povučena Original Banat mlečna čokolada 90 g dalje…

TAKOVO Godišnji izveštaj o poslovanju 2016

Kompanija “TAKOVO” AD objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju u 2016. godini

dalje…

PONUDA ZA PRODAJU (OTUĐENJE) SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa odredbom clana 288. Zakona o privrednim društva (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 103. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u postupku otudenja (prodaje) sopstvenih akcija svim akcionarima dalje…