Swisslion-Takovo

Moja je juvitana

TAKOVO Godišnji izveštaj o poslovanju 2016

Kompanija “TAKOVO” AD objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju u 2016. godini

dalje…

PONUDA ZA PRODAJU (OTUĐENJE) SOPSTVENIH AKCIJA

U skladu sa odredbom clana 288. Zakona o privrednim društva (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015), članom 103. Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, u postupku otudenja (prodaje) sopstvenih akcija svim akcionarima dalje…

Potpisivanje kupoprodajnog ugovora izmedju Vršačkih vinograda i “Swisslion” d.o.o. Beograd

Obaveštavamo javnost i građane Vršca da je dana 17.02.2017. godine potpisivanjem ugovora obavljena kupoprodaja Vršačkih vinograda u stečaju. dalje…

Čestitka gradu Vršcu i Vrščanima!

Predsednik poslovnog sistema “Swisslion Takovo” Rodoljub Drašković čestitao je gradu Vršcu i Vrščanima praznik sveti Trifun. dalje…

Promocija juvitana dečije hrane

Obaveštavamo cenjene potrošače da će se 27.28. i 29.01.2017. u prodajnom objektu DIS Zmaj, Beograd biti organizovana promocija Juvitana dečje hrane. dalje…

Reagovanje g. Rodoljuba Draškovića za NIN 09.12.2016.

Reagovanje gospodina Rodoljuba Draškovića na poslovni portret objavljen u 3439. izdanju NIN-a. dalje…