„Izveštaj o bitnom događaju – Skupština Miloduh“ možete preuzeti OVDE

„Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Miloduh“ možete preuzeti OVDE

„Odluka o pokriću gubitka“ možete preuzeti OVDE

„Odluka – usvajanje zapisnika“ možete preuzeti OVDE

„Odluka – revizor“ možete preuzeti OVDE

„Zapisnik potpisan“ možete preuzeti OVDE

„Odluka – izveštaj revizora“ možete preuzeti OVDE