Obaveštavaju se akcionari AD ‘’Swisslion Miloduh’’ Kragujevac da će se godišnja sednica Skupštine Društva održati 20.06.2019.godine sa početkom u 12 časova u poslovnim prostorijama Društva u Kragujevcu, u ul.Dušana Uroševića br.1

Dnevni red možete preuzeti OVDE