Na osnovu člana 192.Zakona o radu i Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji (“Sl.Glasnik RS br.43/2001,101/2007 I 92/2011),kao I na osnovu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Swisslion Slatke kuce”d.o.o.Beograd,director Društva dana 15.04.2020.godine donosi sledeću

ODLUKA

O RADNOM VREMENU ZA VREME PRAZNIKA

Za vreme Vaskršnjih  praznika maloprodajni objekti : Slatka kuca,SL Market,Diskont hrane i pica radiće po sledećem rasporedu:

  1. 04.2020. godine ( Veliki petak ), svi maloprodajni objekti radiće od 07h-15h.
  1. 04.2020. godine ( subota ), je neradni dan.
  1. 04.-20.04.2020. godine ( Uskrs ), za sve maloprodajne objekte su neradni dani.
  1. Od 21.04.2020. godine, rad organizujemo u okviru redovnog radnog vremena.
  1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                            

Direktor

“Swisslion Slatke kuce“ d.o.o

Dunja Rakcevic