Na osnovu člana 192.Zakona o radu i Zakona o državnim praznicima u Republici Srbiji (“Sl.Glasnik RS br.43/2001,101/2007 I 92/2011),kao I na osnovu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Swisslion Slatke kuce”d.o.o.Beograd, direktor Društva dana 30.04.2020.godine donosi sledeću

ODLUKA

O RADNOM VREMENU ZA VREME PRAZNIKA

Za vreme Prvomajskih  praznika maloprodajni objekti : Slatka kuca i SL Market radiće po sledećem rasporedu:

  1. 30.04.2020. godine ( četvrtak ), radi se po trenutno redovnom radnom vremenu.
  2. 01.05.2020. godine ( petak ), je neradni dan.
  3. 02.05.2020. godine ( subota ), radi se 08-16h.
  4. 03.05.2020. godine ( nedelja ), neradni dan.
  5. 04.05.2020. godine, rad organizujemo u okviru trenutno redovnog radnog vremena.
  6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                            

Direktor

“Swisslion Slatke kuce“ d.o.o

Dunja Rakcevic