Banat 1894 d.o.o. kao odgovorni proizvođač sa evropskim pristupom proizvodnji i brizi o krajnjem potrošaču, izdaje obaveštenje da je iz prodaje povučena Original Banat mlečna čokolada 90 g, serije ( lot ) L21.10.2018. zbog odstupanja parametara u odnosu na referentne vrednosti propisane pravilnikom.
Poštujući principe dobre proizvođačke prakse i HACCP-a, preduzete su sve neophodne mere u  saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije, a sve u cilju zaštite  cenjenih potrošača.
Potrošači koji poseduju artikal iz navedenog lota isti mogu vratiti proizvođaču u svrhu zamene.
Obaveštenje se odnosi isključivo na proizvod iz navedene serije.
 
 
21.10.2017.                                                                                               Banat 1894 d.o.o Vršac