Početna/Novosti/Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godisnji dokument o objavljenim informacijama

U skladu sa clanom 23. Zakona о trzistu kapitala ( ,,Sluzbeni glasnik RS“, Ьг. 31 /11, 112/15 i 108/16) i Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti о formi..