O fabrici

Od 2017.godine sistemu Swisslion, pridružili su se Vršački vinogradi, te tako paletu konditorski proizvoda proširili novom delatnošću, preradom groždja i proizvodnjom vina. Ovakav potez, predstavlja veliki izazov za kompaniju i mogućnost da učestvuje u poboljšanju postojećih i kreiranju novih proizvoda, a sve u cilju ispunjenja želja vernih potrošača.

Istorijat Vršačkih vinograda i razvoj

Koliki je značaj vinogradarstva za Vršac oslikava se u činjenici da su vinogradi sastavni element grba Grada Vršca koji je usvojen davne 1804. godine. Vinogradarstvo ovog kraja, prema istorijskim izvorima, datira još od vladavine Rimljana.

Prvi pisani podatak o vršačkom vinu je iz 1494. godine, a kasnije posle odlaska Turaka,  1718.godine, doseljavaju se vinogradari iz Alzasa, Rajnske oblasti, Mozela i Lotarginije.

U 19. veku Vršačko vinogorje je bilo najveće vinogorje u Ugarskoj, a po nekim podacima i u Evropi i prostiralo se na 17.000 jutara (10.000 ha). Godine 1880. Švajcarski trgovac vina Štaub, rodom iz Ciriha, u Vršcu podiže podrum pod imenom »Helvecija« kapaciteta 100 vagona. Ovaj objekat i danas postoji i u vlasništvu je „Vršačkih vinograda“.

„Vršački vinogradi“ d.o.o. trenutno imaju oko 900 ha plantaža vinograda, od čega 330 ha u sopstvenom vlasništvu, dok je ostatak državno zemljište pod dugogodišnjim zakupom.
Sortiment trenutno broji 16 sorti grožđa među kojima su najviše zastupljene bele vinske sorte. Najzastupljeniji je Italijanski rizling, a slede Rajnski rizling, Beli Burgundac, Šardone, Muskat Otonel,  Kreaca, Smederevka, Župljanka, Šasla, Rkaciteli i Sivi burgundac. Od crnih sorti uzgajaju se Frankovka i Muskat Hamburg i novi zasadi Merloa (Merlot), Kaberne Frana (Caberne Franc) i Širaza (Syrah).

U proleće 2018. godine, nakon privatizacije od strane Swisslion-a, podignuto je čak 76 hektara novih vinograda, odnosno zasađeno je 268.000 kalemova na lokacijama u Vršcu i Gudurici.

Berba u Vršačkim vinogradima odvija se kombinovano: ručno i mašinski (kombajnima).

Položaj

Plantaže „Vršačkih vinograda“ se prostiru duž južne i severne strane brda na nadmorskoj visini od 110 – 270 m. Deo površina se nalazi na blago zatalasanim padinama Vršačkih planina, dok se deo parcela nalazi na Banatskoj lesnoj zaravni u ravničarskom delu vinogorja. Osim Vršačkog atara obuhvataju i atare okolnih naselja na području Vršačkih planina: Mesić, Gudurica, Veliko Središte i Malo Središte. „Vršački vinogradi“ pripadaju Vršačkom vinogorju, Južnobanatskom vinogradarskom reonu, vinogradarskom regionu Vojvodina.

Zemljište

Zemljište na kom se nalazi Vršačko vinogorje je heterogenog sastava od peskovitog zemljišta sa kvarcnim škriljcima do zemljišta sa većim procentom gline. Sva su pogodna za uspešno gajenje za vinove loze. U odnosu na tip zemljišta vrši se odabir sorti, a ovakva heterogenost omogućava odabir različitih sorti.

Klima

Klima u Vršačkom vinogorju je umereno-kontinentalna, sa dovoljno padavina i izraženim godišnjim dobima što odgovara razvoju vinove loze. Godišnji prosek temperature je 12ºC. Na ovom području vetrovi duvaju iz raznih pravaca, a najčešći ujedno i najjači je jugoistočni vetar – košava. Pojedini udari dostižu brzinu 120-150 km/h . Košava može biti štetna za vinograde, naročito za mlađe zasade.
„Gde vinova loza raste, klimatski je raj.“ , rekao je Josif Pančić.

Vinarija

Novi objekat vinarije izgrađen je 2017. godine u podnožju Vršačkog brega, među samim vinogradima. Objekat je površine 8.000 m2, opremljen najsavremenijom opremom za preradu grožđa i proizvodnju vina, a njen trenutni kapacitet je 5,6 miliona litara vina. Linija za flaširanje ima kapacitet od 4.000 boca na sat, a proizvođač je čuvena italijanska firma GAI. Osnovna prednost linije je što omogućava da u bocu uđe vrlo nizak sadržaj rastvorljivog kiseonika, što doprinosi pravilnoj evoluciji vina i očuvanju aroma.
Vinarija će posedovati i podrum za odležavanje vina u bačvama od slavonskog hrasta i barik buradima za proizvodnju vrhunskih vina. U sklopu „Vršačkih vinograda“ nalaze se i vinski podrumi iz XIX veka u Gudurici.
Ulazak „Vršačkih vinograda“ u poslovni sistem „Swisslion-Takovo“ predstavlja potpuno novu eru u poslovanju ovog preduzeća. Rezultat intenzivnih ulaganja u mehanizaciju, objekte i opremu u proizvodnji grožđa i vina, je promena poslovne politike preduzeća, odnosno sve veća orijentisanost ka kvalitetnijim sortama grožđa i proizvodnji vrhunskih vina.