BEOGRAD, 30. novembra (Tanjug) -Fabrika dečje hrane iz Indjije „Juvitana“ neće biti preseljena nigde, potvrdio je predsednik poslovnog sistema “Swisslion Takovo” u čijem sastavu posluje ta fabrika, Rodoljub Drašković.
On je Tanjugu kazao da je većina zaposlenih u „Juvitani“, koja je jedan od najvećih brendova u Srbiji u oblasti proizvodnje dečje hrane, trenutno na plaćenom odsustvu i da će se vratiti na posao kada referentne laboratorije dostave pozitivne nalaze zdravstvene ispravnosti svakog proizvoda pojedinačno, odnosno vratiće se na posao u momentu uspostavljanja uslova za serijsku proizvodnju finalnih proizvoda.
“Kada će “Juvitana” početi da radi punim kapacitetom, to isključivo zavisi od akreditovanih laboratorija, Ministarstva zdravlja i njihove potvrde o zdravstvenoj ispravnosti finalnih proizvoda dečje hrane”, rekao je Drašković.
On je naglasio da veruje da od nadležnih institucija neće imati opstrukciju i da će “Juvitana”, sa punim svojim asortimanom, u najkraćem vremenskom periodu, ponovo biti dostupna svim svojim potrošačima.
Prema rečima Draškovića u poslovnom sistemu „Swisslion Takovo“ uspostavljen je najviši nivo kontrole kvaliteta ulaznih sirovina, jer samo najviši nivo kvaliteta sirovina obezbjedjuje proizvodjaču sigurnost zdravstvene ispravnosti i visok kvalitet finalnog proizvoda.
„Organizovao sam tim vrhunskih tehnologa da zajedno sa mnom rade na definisanju proizvodnog programa “Juvitane”, koji će isključiti svaku moguću grešku u procesu proizvodnje finalnog proizvoda. Sproveli smo dodatnu kontrolu sirovina u fabrici i isključene su sirovine za koje se ne može garantovati da nemaju prisustva ostataka tragova pesticida”, naglasio je on.
Drašković je istakao i da je definisan i novi proizvodni program „Juvitane“ i uzorci su dostavljeni akreditovanim laboratorijama na analizu zdravstvene ispravnosti, kao i da Svislajn Takovo daje garancije potrošačima da su “Juvitanini” proizvodi zdravstveno ispravni i najvećeg nivoa kvaliteta.
“Svislajn Takovo” će učiniti sve da učvrsti, odnosno da ojača brend “Juvitana”, ne samo na tržištu Srbije i regije, već i na svetskom tržištu. Živim u nadi da se iscenirana “afera Juvitana” više nikada neće ponoviti, jer je to u interesu potrošača, proizvodjača “Svislajna”, a nadam se i u interesu srpske privrede”, istakao je Drašković.
On je dodao i da je iz medija čuo da je „Juvitana“ ranije opominjana i da on tu informaciju od stručnih službi poslovnog sistema „Swisslion Takovo“ nije imao, naglasivši da bi, da mu je prezentovana ta informacija, istog momenta preduzeo mere koje danas preduzima.
Prema njegovim rečima, poslovni sistem „Swisslion Takovo“, ubjedljivo je vodeći proizvodjač hrane, ne samo u Srbiji, već i u celoj regiji jugoistoccne Evrope i kako je naglasio do afere “Juvitana“ uopšte nije trebalo i nije smelo da dodje.
“Postavlja se pitanje koji je cilj “afere”? Da li je u pitanju loša namera, uništenje brenda ”Juvitana”, koji traje punih 35 godina, otvaranje tržišta drugim proizvodjačima, ili možda sasvim nešto četvrto”, zapitao se Drašković naglasivši da će vreme dokazati istinu.
On je dodao da su odluke Ministarstva zdravlja bile ishitrene, ali je naglasio da su nesporne i greške kod proizvodjača „Swisslion-Takovo“.
“Obavio sam razgovore sa eminentnim nutricionistima i sa vrhunskim pedijatrima, koji sumi dali stručno mišljenje da tragovi pesticida nađenih u proizvodima “Juvitane” nisu štetni po zdravlje dece, jer su po evropskim standardima u granicama tolerancije”, kazao je on.
Drašković je naveo da Ministarstvo poljoprivrede smatra institucijom koja je dužna da uredi propise agrotehničkih mera, odnosno da kontroliše uvoz agrohemije, da striktno propisuje mere korišćenja istih i da preko svojih inspekcijskih organa vrši kontrolu njihove upotrebe.
Laboratorije u prehrambenoj industriji „Swisslion Takovo“, kako je pojasnio, kontrolišu organoleptička, hemijska i mikrobiološka svojstva sirovina i nisu osposobljene sa procesnom opremom za kontolu pesticida u sirovinama i za to su nadležne akreditovane referentne laboratorije, mada on sumnja da su i one osposobljene da daju stoprocentnu tačnost analiza na ostatke tragova pesticida.
“Tu tvrdnju potkrepljujem činjenicom da smo vršili analize u više akreditovanih laboratorija na iste proizvode i da nismo dobili identične rezultate koji se razlikuju čak i preko 40 puta u nalazima”, dodao je Drašković ističući da je “Swisslion Takovo” spreman za stručni dogovor, kako se u budućnosti slični problemi ne bi dogadjali, jer „Juvitana“ traje punih 35 godina i kvalitetom dečije hrane obezbedila je status brenda na kome su stasale zdrave generacije, a kako tvrdi, tako će biti i u budućnosti.
On je naveo i da je “Svislajn” podigao svoje plantaže u Makedoniji, u Resenu, i da očekuje da naredne godine obezbijedi oragansku sirovinu za proizvodnju organske dječje hrane.
“Istovremeno, u Makedoniji investiram u primarnu preradu sirovina za proizvodnju organske hrane. Verujem, da ćemo i u ovom momentu, naći rešenje kako bi obezbedili zdravstveno ispravne sirovine za proizvodnju finalnog proizvoda”, rekao je Drašković zaključivši da Srbija mora da iskoristi komparativne prednosti u odnosu na Evropu u proizvodnji zdrave i kvalitetne hrane.