Kompanija “TAKOVO” AD objavljuje godišnji izveštaj o poslovanju u 2016. godini